Competitivitat

Competitivitat

Certificats d'empresa

La Cambra de Comerç de Mallorca, com a corporació de dret públic, exerceix el paper de "tercer de confiança" mitjançant l'expedició de certificacions d'utilitat per a determinades qüestions de l'activitat empresarial.

Les cambres de comerç fa més de 125 anys que emeten certificats, una competència atribuïda per llei que permet a les empreses acreditar diferents aspectes relacionats amb les seves activitats mercantils i industrials per poder participar en concursos públics, agilitzar tràmits, obtenir homologacions o industrials o de serveis, o fer exportacions.

Contacte:
Adele Bunbury
Assistència a Empreses
abunbury.internacional@cambramallorca.com

Certificat de pertinença al cens empresarial

Per a què serveix?

 • Participar en concursos públics amb les administracions públiques i presentar licitacions
 • Comerç exterior i assistència a fires a l'estranger
 • Demostrar l'antiguitat en el cens
 • Donar fe d'una o diverses activitats realitzades per l'empresa
 • Determinar i localitzar un lloc on una entitat realitza activitat comercial o empresarial
 • Distingir i demostrar que l'establiment correspon (o no) al domicili social i/o fiscal de l'empresa
 • Agilitzar tràmits amb determinats organismes oficials

Com sol·licitar-ho?

En cas que hi estiguis interessat, descarrega la sol·licitud de certificació i envia-la emplenada a l’adreça electrònica 

abunbury.internacional@cambramallorca.com

Tarifes (consulta aquí el llistat de tarifes dels serveis de la Cambra):

 

 • Certificat de pertenença al cens bàsico >> 48 euros
 • Certificat de pertenença al cens avançat >> 54 euros
Sol·licitud Certificat petinença cens

Certificat de reconeixement i notorietat de marca

Per a què serveix?

 • Atorgar un caràcter distintiu a les empreses i a les seves marques d'acord amb els seus productes i/o serveis, bé en el seu sector, bé en una demarcació territorial
 • Fer tràmits per a la internacionalització de la marca
 • Evitar controvèrsies sobre l'ús d'una marca a processos judicials

Com sol·licitar-ho?

En cas que hi estiguis interessat, descarrega i emplena la sol·licitud de certificació i envia-la a abunbury.internacional@cambramallorca.com

 

 • Notorietat de marca sense enquesta >> 70 euros
 • Notorietat de marca amb enquesta >> 577 euros
Certificat not

Certificat de mida empresarial

Per a què serveix?

 • Determinar quines empreses poden acollir-se als programes o a les polítiques de la Unió Europea
 • Definir les empreses en funció d'uns estàndards marcats per la normativa europea vigent
 • Agilitzar tràmits i millorar l'accés de les pimes a:
  • Línies de finançament
  • Ajuts
  • Subvencions
  • Innovació

Com sol·licitar-ho?

En cas que hi estiguis interessat, descarrega i emplena la sol·licitud de certificació i envia-la a: abunbury.internacional@cambramallorca.com

Tarifes:

 • Mida empresarial bàsica >> 49 euros
 • Tamaña empresarial avançada >> 124 euros
Sol·licitud certifica
Certificados para exportar

Certificats per exportar

Certificat d'origen per acreditar a duanes l'origen de la mercaderia.

Certificat de lliure venda per acreditar que els productes es comercialitzen al país d'origen.

Tramitació de documents per