Competitivitat

Competitivitat

Bases de dades

Cerques informació d'alguna empresa? Et proporcionem les dades del cens de les empreses físiques i jurídiques.

Els diferents llistats d'empreses disponibles són de gran utilitat per emprendre accions de màrqueting i comercials: identificar nous clients, obrir nous mercats, conèixer la competència, estudiar el mercat, etc.

 

Més de 4 milions d'empreses

Informació veraç i fiable

Base de dades 100 % legal

Dades homogènies i estructurades

La informació comercial que pots sol·licitar a través de la Cambra de Comerç de Mallorca està estructurada en llistats amb dades bàsiques i dades completes. Pots consultar la classificació dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en el requadre "Descarregar documentació".

Tots els llistats tenen un 5% de descompte per als Socis Preferents del Club Cambra Mallorca. Si encara no ets Soci Preferent del Club Cambra, pots donar-te d'alta en menys de 5 minuts des d'aquest enllaç.

DADES BÀSIQUES

 • Inclou: Epígraf IAE, raó social, domicili social i domicili d'activitat de l'empresa.
 • Àmbit: Empreses de Mallorca.
 • Actualització: juny 2023.
 • Cost de la informació: 0,075€/registre. Cost mínim de 30€.

La informació del cens d'empreses s'ofereix d’acord amb la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació (art. 5.1 g i art. 8), i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per això, s'ha suprimit dels llistats la informació de la secció segona (professionals) i la dels empresaris individuals el domicili d'activitat dels quals coincideixi amb el domicili social, així com aquells sense adreça d'activitat o amb adreça deficient o incompleta.

DADES COMPLETES

 • Pot incloure: epígrafs IAE, raó social, domicili i/o telèfon i/o volum de negoci de l'empresa i/o nombre de treballadors, empreses exportadores i importadores
 • Àmbit: empreses d'Espanya
 • Actualització: gener 2023.
 • Cost informació: segons el nombre de registres i els paràmetres demanats. Sempre sota pressupost previ. Els següents preus no inclouen ni l'IVA ni els descomptes que s'apliquen segons el volum d'informació:
  • Complet (nom empresa, adreça completa, activitats IAE i activitat principal IAE, activitat CNAE, forma jurídica, nombre de sucursals, web, telèfon, facturació, empleats, import/*export, càrrecs registrals, coordenades de localització) -- 0,28 €/registre
  • Complet + email genèric si està disponible -- 0,28 €/registre + 0,13 €/email informat
  • Pack Telèfon (nomeni empresa + telèfon sempre informat + càrrecs registrals si estan disponibles) -- 0,09 €/ registre
  • Pack Email (nomeni empresa + email genèric sempre informat) -- 0,17 €/registre
  • Pack Postal (nomeni empresa + adreça + codi postal + municipi + província) -- 0,07 €/registre

Els llistats de DADES COMPLETES procedeixen del cens d'empreses de Camerdata, empresa responsable de l'explotació de les seves pròpies bases de dades

Camerdata va ser creada en 1985 per les Cambres de Comerç d'Espanya, amb l'objectiu d'oferir informació d'empreses espanyoles, tant financera com comercial, a tota la societat. Els llistats d'empreses de Camerdata es basen, principalment, en el Fitxer del Llistat d'Empreses Espanyoles procedent de les Cambres de Comerç territorials, per la qual cosa parlem d'informació fiable, legal i de qualitat.

Sol·licita pressupost
Contacte:
Maica Mateu
Assistència a empreses
mmateu@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext. 2131)

Altres bases de dades empresarials

La Cambra de Comerç de Mallorca t'ofereix accés a diferents bases de dades que permeten obtenir determinada informació sobre les empreses amb seu a l'illa o a la resta d'Espanya. Al desplegable Enllaços d'interès pots accedir a les diferents bases de dades de Camerdata, en què pots sol·licitar informació a través dels nostres tècnics:

 • Informes comercials: amb dades financeres d'empreses nacionals i internacionals
 • Rànquings: bases de dades amb informació econòmica i financera de les principals empreses per comunitats i de tot Espanya
 • Noves empreses: bases de dades amb les empreses acabades de constituir a Espanya
 • Informes sectorials: les principals dades econòmiques de sectors a escala nacional
 • Bases de dades internacionals: directoris amb empreses d’arreu del món

Demana informació
Contacte:
Maica Mateu
Assistència a empreses
mmateu@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext. 2131)
Enllaços d'interès
Bases datos internacional

Base de dades de comerç exterior

La Cambra de Comerç d'Espanya, en col·laboració amb l'Agència Tributària, elabora una base de dades de comerç exterior amb informació detallada de més de 9.000 productes i 300 països, que pot ser de gran utilitat estadística per a les empreses que vulguin exportar.

Accedeix a la ba