Competitivitat

Competitivitat

Signatura digital

Camerfirma

Camerfirma és l'autoritat de certificació digital de les cambres de comerç. Garanteix la identitat i la capacitat de representació del personal d'una empresa i proporciona la tranquil·litat de treballar sense risc a la xarxa.

El certificat digital és un identificador únic dins de la xarxa que permet al seu posseïdor identificar-se com a tal a la xarxa amb la finalitat de realitzar un conjunt d'accions determinades (signar documents i missatges, entrar a llocs restringits, identificar-se davant d'una administració, etc.). És l'equivalent electrònic d'un document d'identitat.

Pots sol·licitar el teu certificat digital a través de la Cambra de Comerç de Mallorca.

Un dels aspectes més importants d'aquest tipus d'identitat digital és l'entitat que emet el certificat, és a dir, quan una empresa s'identifica dins de la xarxa amb un certificat digital, les altres parts tenen la seguretat que aquesta empresa és realment qui diu, ja que hi ha una tercera part de confiança, en aquest cas, Camerfirma.

El certificat digital garanteix:

  • La integritat de les dades transmeses
  • La seva procedència
  • La detecció de qualsevol manipulació que hagin pogut patir

Tipus de certificats

  • Certificat digital de persona física de pertinença a l'empresa. Dirigit a una persona física que té una vinculació laboral o comercial amb una entitat amb personalitat jurídica. Aquest certificat només garanteix la pertinença de la persona a l'empresa, és a dir, la relació contractual que hi manté, però no la capacitat d'actuar en nom i representació de l'empresa.
  • Certificat digital de persona física de representació d'una empresa. Dirigit a una persona física representant d'una entitat jurídica amb capacitat per actuar en nom i representació seus. La facultat de representació que té el titular del certificat pot ser legal o voluntària.
  • Certificat digital de persona jurídica. Dirigit a una entitat amb personalitat jurídica. Actualment aquests certificats només són reconeguts en l'àmbit tributari per efectuar operacions en nom d'una persona jurídica.
  • Certificat digital d'E-factura. Nou certificat especialment dirigit a empreses que vulguin fer la facturació de manera telemàtica.

La tramitació de la signatura digital forma part del catàleg de serveic que la Cambra de Comerç de Mallorca aporta al Digital Innovation Hub de Balears.

Més informació
Persona de contacte:
Gabriel García del Moral
Responsable d'Innovació
promocio@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext. 2320)
Persona de contacte:
Gabriel García del Moral
Responsable Innovación
promocio@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext.2320)

Contacta amb nosaltres

AdreçaCarrer de l'Estudi General, 7
07001 Palma (MALLORCA)
Illes Balears

Crida’ns[+34] 971 71 01 88


Emailinfo@cambramallorca.com